Důležité otázky a odpovědi

Zde vám odpovíme na často kladené otázky.Pokud budete mít další nejasnosti,zavolejte nám nebo pošlete mail na : jirkovsky (at) biomex.de . Rádi vám odpovíme!

 

Co je krevní plazma?
Krev je tělesná tekutina,která v těle rozvádí kyslík,kysličník uhličitý, živiny a pomáhá bojovat proti infekcím.Naše krev obsahuje mimo buňkových složek(červené krvinky,bílé krvinky,aj.) přibližně 55% krevní plazmy.Plazma je žlutooranžová tekutina,kterou z 93% tvoří voda.Ostatní složky jsou bílkoviny,protilátky,faktory srážlivosti aj.Po odběru si tělo krevní plazmu nahradí do 48 hodin.
Pro mnoho laboratorních vyšetření je plazma nenahraditelná,protože představuje základ mnohých způsobů testování.Vyšetření pomáhají najít správný způsob léčby a zachránit život.

 

Jak probíhá darování plazmy?
Odběr plazmy je šetrný ke krevnímu oběhu a funguje na následném principu: Nejprve se odebere krev tak jako při darování krve ze žíly v předloktí.Na rozdíl od darování krve jsou při odběru plazmy krevní buňky od plazmy oddělené a následně zpět vpravené do těla.Nástroje na odběr jsou vždy nové a po použití se likvidují.Používají se jen jedenkrát,čím se absolutně vylučuje riziko nákazy zapříčiněné odběrem.

 

Jaký vliv má odběr na organismus?
Odběr plazmy je pro tělo šetrný:všechny složky plazmy,které jsou při darování odebrané,si tělo během několika hodin až maximálně dvou dnů vytvoří znovu.Tím pádem je darování plazmy možné v kratších intervalech než darování krve.

 

Proč je důležité darovat plazmu?
Krevní plazma je potřebná na akutní ošetření pacienta – například na transfuze – a jako základní látka na výrobu početných testovacích souprav a medicínskou diagnostiku.

 

Může každý darovat plazmu?
IV zásadě může plazmu darovat každý dospělý člověk ve věku 18 – 68 let(první odběr musí proběhnout do 60. roku života),pokud to dovoluje jeho vlastní zdraví a tělesný stav.
Před každým odběrem vykonáme zdravotní kontrolu dárce.Podle výsledku kontroly se rozhodne zda smí plazmu darovat.Takto máme jistotu ,že vaše zdraví a pohoda nebudou ohrozené a že naše produkty budou prvotřídní kvality.

Nemocní u nás nejsou z odběrů vyloučeni,protože pro diagnostické testovací soupravy potřebujeme také plazmu,která obsahuje různé protilátky.

 

Jak dlouho trvá odběr plazmy?
Samotný odběr trvá 45 – 60 minut.Na běžné darování je třeba si naplánovat přibližně 75 minut,které zahrnují lékařské vyšetření,samotné darování a alespoň 15 minut na odpočinek po odběru.Tento čas můžete u nás využít na pohodlné čtení,poslouchání hudby a nebo relax. Nabízíme vám také nápoje a něco malého k zakousnutí.

Vaše vyšetření před prvním odběrem zabere kvůli důkladné zdravotní kontrole přibližně jednu hodinu.

 

Jak často mohu darovat plazmu?
Plazmu můžete darovat až dvakrát týdně,protože tělo si plazmu nahradí velmi rychle.Ročně smíte darovat maximálně 45 krát.Rozestup mezi odběrami musí být kvůli vaši bezpečnosti minimálně 48 hodin..

 

Obdržím náhradu nákladů?
Za váš čas vás odškodníme.Na vaši žádost darujeme tuto sumu charitativním organizacím – podrobnější informace získáte v plazmacentru.

 

Může každá krevní skupina darovat plazmu?
Ano.Krevní skupina není při odběru plazmy podstatná.

 

Mohu jako dárce krve darovat také plazmu?
Ano.Dlouhé přestávky mezi odběry krve jsou potřebné,protože při odběru krve se odebírají i červené krvinky.Na znovu vytvoření červených krvinek potřebuje tělo čas.Jestliže při odběru plazmy jsou téměř všechny červené krvinky vráceny zpět do těla,můžete tak jako předťím darovat krev.Týden po vašem odběru krve můžete jít na odběr plazmy.

 

Kdy nesmím darovat plazmu?
Pokud jste vhodný jako dárce,může se stát ,že po určitou dobu nebudete moci darovat,aby se vyloučilo jakékoliv riziko vašeho zdraví a nebo kvality konečného produktu.Taková nucená pauza nastává například v případě těhotenství a nebo do šesti měsíců od porodu.
Další příčiny mohou být nař. některé typy očkování,operační zásahy,užívání některých léků a nebo nízká hodnota hemoglobínu v krvi.

 

Na co je třeba dbát před odběrem?
Na odběr se nemusíte speciálně připravovat. Večer před odběrem by jste neměli pít alkohol,což by mohlo ovlivnit výsledky vyšetření.Nejlépe je přijít na odběr odpočinutý a cca. 1 až 2 hodiny před odběrem se lehce najíst.Strátu tekutin při darování nejjednodušeji nahradíte tím,že před odběrem vypijete dostatečné množství vody (1,5-2 litry).
Zbytek dne po odběru zůstaňte v klidu bez velké námahy. Pokud se v den odběru necítíte dobře,je lepší termín odběru přesunout.

 

Jaké dokumenty musím přinést na vyšetření a odběr?
Podle zákona nesmíte darovat bez platného průkazu s fotografii.Proto si prosím na každý odběr přineste váš občanský průkaz nebo cestovní pas.

 

Co se zjišťuje při zdravotní prohlídce před odběrem?
Chorobopis dárce(např.chronické choroby a nebo následky předešlých onemocnění)a jeho aktuální stav je vyšetřen a vyhodnocen,aby dárcův zdravotní stav neutrpěl plazmaferézou.Mimo to se ještě vyhodnotí krevní obraz,změří krevní tlak,pulz a teplota.

 

Co se stane s výsledky vyšetření?
Vyšetření slouží nejříve na kontrolu kvality.Pokud by se vyskytli podezřelé nebo nepravidelné nálezy,budete o nich informováni a s vaším svolením oznámeny vašemu lékaři.Na vaše údaje se vztahuje lékařská mlčenlivost a zákonem předepsaná ochrana osobních údajů.

 

Je možné se při odběru nakazit?
Ne.Při darování plazmy se používá jedině sterilní jednorázový materiál a přístroj v kterém se plazma odděluje od krevních buněk,je vybavený sterilním jednorázovým komponentem.Kontakt s krví a nebo plazmou jiného dárce je tím pádem vyloučen.

Možné vedlejší účinky při odběru plazmy se omezují na vyjímečné poruchy krevního oběhu a nebo v ojedinělých případech na menší výtok krve v místě punkce.Nedochází k žádné změně srážlivosti krve.

 

Kdo potřebuje krevní plazmu?
Plazma je životně důležitá surovina.Mnohéndůležité léky se vyrábějí právě z plazmy,jako např. preparáty na srážlivost krve,preparáty pro pacienty intenzivní péče a prostředky proti těžkým infekcím.Právě proto je potřebná krevní plazma se speciálními vlastnostmi na výrobu diagnostických testů,dále na výzkum a vylepšování diagnostických metod.

Mnohé testovací procesy a metody v běžné diagnostice používají lidský materiál na jedné straně na kalibraci testů a na straně druhé na kontrolu kvality.Vlastnosti a kvalita lidské krevní plazmy se nedají nahradit žádnou umělou látkou a proto je nenahraditelná pro mnohé diagnostické vyšetření.

 

Co jsou diagnostické testkity?
Diagnostické testkity se používají v laboratořích na vyšetření krve a nebo plazmy pacienta na různé choroby.Lékař posílá vzorky na vyšetření do laboratoře,kde se vyšetření provede.Podle druhu choroby se používají různé techniky testování jako např. ELISA – technik,Western Blot a nebo PCR.

Adresa

Dachauerstraße 4
80335 München

info(at)pz-muenchen.de

Otevírací hodiny

Dohodnutí návštěvy
Tel. 01578-0515285